Yahya Kemal Beyatlı

Yazı: Hümeyra Üzel

  1. Yahya Kemal’in Sonbahar Şiirinin Dış yapısal Çözümlemesi:


Fotoğraf: Jobstreet.com

Bu yazıda, kültür kelimesinin etimolojisine ve Türkçedeki yerine değinilecek. Devamında birkaç kültür tanımı incelenecek ve sonunda bu tanımların kesiştiği noktalar belirlenerek kültür özünde nedir sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır.


Çalışma bana ait değildir. Çalışmanın Abdullah Efendi’nin zihni durumunu güzel yansıtabileceğini düşünüyorum.

Abdullah Efendi’nin Rüyaları hikayesi, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ilk hikaye kitabı (1943) olan Abdullah Efendi’nin Rüyaları’ndaki ilk öyküdür. Postmodernist bir yapıdadır. Öykü, ana karakterimiz ve bir aydın olan Abdullah Efendi’nin kimlik çatışmasını sürrealist ögelerle bize aktarır: Abdullah Efendi, hayatın koca bir maskenin arkasında, yalandan ibaret olduğunu anlar. Bütün benliğiyle o anda olan, karşısındakini pürdikkat dinleyen birinin bile alttan alta oradan gitmek istediğini görür. Artık neye inanmalı, neye güvenmeli bilemez. Korku teması hakimdir.


Roma’nın yazı biçemleri, biçemlerinin gelişim süreci ve arka planı anlatılmıştır. -Hüseyin T. Uzel

Yazı: Hüseyin T. Uzel-Kasım 2020

Bu yazı şu alt başlıkları içerir: Roma kültürü, krallık dönemi Roma, Roma Cumhuriyeti, Roma İmparatorluğu; Roma tasarımı ve sanatı, Roma mimarisi, Roma resim ve heykeli; çeşitli yazı biçimlerinin kültürel arka planı, capitalis monumentalisin arka planı, kursivin arka planı, kuadratanın arka planı ve sonuç.


Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum filminden, anlatıcının “Bonedog” şiirini okuduğu bir sahne/ Netflix.

Bu şiir, Bonedog, Eva H. D. tarafından yazılmış, “Rotten Perfect Mouth” kitabındaki şiirlerden biridir. Yani bu şiir şahsıma ait değildir.

Her şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum filminde anlatıcımızın okuduğu bu şiiri merak edip de ulaşmak isteyenler için buraya koyuyorum.

Şiirin Türkçe çevirisi Netflix’e aittir.

This poem written by Eva H. D. is one of the poems in the book named “Rotten Perfect Mouth.” So this poem does NOT belong to me.

I am putting this poem here so that people who watched I’m Thinking of Ending Things and interested in the poem can find it in Turkish Language.

The Turkish translation belongs…


Werther ve Lotte Tasviri

Yazı: Hümeyra Uzel- Ağustos 2020

Bu yazıda, Genç Werther’in Acıları kitabı üzerinden hem Werther hem Goethe analiz edilecek ve fırtına ve coşku dönemindeki akıl ve kalp ikilemi, depresyon, intihar, kitaptaki kadın olgusu ve masumiyetin kişide neden aranan bir özellik olduğu üzerine incelemeler yapılacak ve farklı bakış acıları getirilmeye çalışılacaktır. Bu yazı daha çok kitaptaki ana temalar üzerine bir eleştiri, anlatı olsa da yazıda kitaba dair sürpriz kaçıranlar mevcuttur. Bu yüzden benim yegane tavsiyem bu yazıyı kitabı okuduktan sonra okumanızdır. Ama kitaba başlamadan önce ona dair bir şeyler öğrenmek için kaynakçadaki makalelere göz atabilir, internetten kitaba dair süprizbozansız videolar izleyebilirsiniz. Bunlara…


Platon’un heykeli

Yazı: Hümeyra Üzel- Temmuz 2020

Gerek diyaloglarla ilerlemesi gerek de hikaye anlatırmış havasıyla gayet akıcı ve yalın bir üsluba sahip, Platon’un olgunluk eseri olan bu kitap, Devlet, bize şu yegane soruyu sorar: Adalet nedir? Platon, adaleti, insanın büyük bir ölçeği olarak gördüğü devlet üzerinden bulmaya çalışır çünkü adaletin oradan daha rahat görülebileceğini söyler. Yani Platon, ahlaki bir soruya cevap ararken siyaset felsefesinden yararlanır ve ideal devletini arar. Sonunda ise kimine ütopik kimine de distopik gelecek bir devlet mekanizması kurar.

Platon ilk, devletin neden ve nasıl oluştuğunu açıklar. Ona göre devletin oluşması “insanın tek başına, kendi kendine yetmemesi, başkalarını gereksemesidir”(369b). Platon’a…


Fotoğraf: JUSTIN HOFMAN/ National Geographic
Fotoğraf: JUSTIN HOFMAN/ National Geographic
Fotoğraf: JUSTIN HOFMAN/ National Geographic

Yazı: Hümeyra Uzel - Ocak 2020

Dünyanın en derin çukurunda ne olabileceğini hiç düşündünüz mü? Pasifik Okyanusu Guam adası yakınlarındaki Mariana Çukuru 19. yüzyıldan bu yana bulunmuş dünyanın en derin çukuru olarak geçiyor. Sonar adı verilen ses dalgaları kullanılarak derinlik ölçme yöntemi ile çukurun okyanus yüzeyinden yaklaşık 11 kilometre (10994 metre) aşağıda olduğu keşfedildi. Ve o zamandan bu yana çukura toplamda üç iniş gerçekleştirildi. Bunlardan birisi ise geçtiğimiz sene, Mayıs 2019’da, yapıldı. Yüzey örnekler almak için…

Hümeyra Üzel

Düşünmek, sorgulamak ve fikir alışverişinde bulunarak öğrenmek adına yazmaya başladım. #KitapRaporları @Gaia Dergi | @Tedev Genç Sanat Dergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store